dricanu-vidusskola: DVS--->EKO

 Latviski По русский In English

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016


           2010.gada 14.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.852 ”Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus” 3.2.punkts nosaka, ka, lai pieteiktos akreditācijai, iestāde Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniedz pašnovērtējuma ziņojumu, kā arī to, ka šo ziņojumu divu darbdienu laikā pēc tā iesniegšanas izglītības iestāde publicē savā tīmekļa vietnē.

           Sakarā ar to, ka mūsu skolas  tīmekļa vietnē nav iespējams ievietot tāda apjoma dokumentu,  DRICĀNU VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS  ir publicēts iestādes Dibinātāja, t.i. Rēzeknes novada pašvaldības tīmekļa vietnē:


http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2012/06/pasvertejums.pdf
Skatīts: 383x         Ieteikt draugiem       TweetMe