dricanu-vidusskola: DVS--->EKO

 Latviski По русский In English

6.klases DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS DABASZINĪBĀS tiek veikts TIEŠSAISTĒ


      DRICĀNU VIDUSSKOLA ir viena no 234  mācību iestādēm, kas izmanto mūsdienīgu pieeju skolēnu zināšanu pārbaudē un 6.klases DIAGNOSTICĒJOŠO DARBU DABASZINĪBĀS jau otro gadu veic TIEŠSAISTĒ.

      Šī gada 6. martā iespēju diagnosticējošo darbu dabaszinībās 6. klasei kārtot tiešsaistē izglītības portālā Uzdevumi.lv izmantoja 234 skolas visā Latvijā, un kopumā digitālā formātā darbu aizvadīja 7674 skolēni jeb 44% no Latvijas sestklasniekiem (salīdzinājumam - 2017. gadā tiešsaistes darbā piedalījās 206 skolas un 5794 skolēni jeb ~36% sestklasnieku).

...
Skatīts: 51x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


MĀCĪBU VIZĪTE Cēsīs


      Pirms pašām pavasara brīvdienām PIEKTDIEN, 9.martā Dricānu vidusskolas 7.-9.klašu skolēni ESF projekta "ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI" (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros devās MĀCĪBU  VIZĪTĒ uz Cēsīm.

      Mācību vizīte sākās ar Cēsu vecpilsētas apskati kopā ar gidi Sigitu Klētnieci, jauniešu mājas apmeklējumu un svaigo kokteiļu un smūtiju degustāciju Veselīgo produktu fabrikā.

    Dienas turpinājumā visi devās uz mācību nodarbībām Cēsu Zinātkāres centrā ZINOO. Zinātkāres centra "ZINOO Cēsis" mērķis ir atraisīt cilvēkā dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām. 

   

...
2018-03-12 14:55  |  Skatīts: 201x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


RADOŠĀS DARBNĪCAS "BŪVĒSIM SAPŅU MĀJU"


   ESF projekta 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Dricānu vidusskolā 2017./ 2018.mācību gada 2.semestrī ir ieplānotas 2 radošās darbnīcas STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika)  un vides jomā sākumskolas un pamatskolas izglītojamajiem.

      Piektdien, 26.janvārī sadarbībā ar Rēzeknes novada Maltas Bērnu un jauniešu centru Dricānu vidusskolā notika pirmā radošā darbnīca “Būvēsim sapņu māju” 5.-8.klašu izglītojamajiem.

    Darbnīcās izglītojamiem bija uzdevums no otrreiz izmantojamajiem materiāliem konstruēt māju, tādējādi radot kopēju darbu, attīstot savas spējas un talantus, kā arī iegūstot zināšanas konkrētajā jomā.

     Nodarbības iesākumā radošo darbnīcu vadītājas Inta un Rita sniedza nelielu ieskatu tam, kādi ir priekšnoteikumi veiksmīgai mājas būvniecībai, kādi ir arhitektūras stili un kādas mēdz būt sapņu mājas arī realitātē. Tad skolēni tika aicināti uzskicēt savu sapņu māju un pēc skicēm īstenot savas ieceres, uzbūvējot māju.

  Četru stundu garumā skolēni aizrautīgi darbojās, izmantojot dažnedažādākos otrreizējās pārstrādes materiālus. Jāteic, ka bērnu fantāzija un izdoma ir vienreizēja, jo rezultātā tapa krāšņas sapņu mājas.

...
2018-01-26 13:26  |  Skatīts: 247x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Tehniskās jaunrades diena “Izmēģini! Uzzini! Aizraujies!” Dricānu vidusskolā. FOTO


       Trešdien, 29.novembrī ESF projekta 8.3.2.2./16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Dricānu vidusskolā tika organizēta tehniskās jaunrades diena “Izmēģini! Uzzini! Aizraujies!”. 
   
    Sadarbībā ar SIA ASPIRED komandu, kura jau vairākus gadus ir viena no starpdisciplināri praktisko darbu organizatoriem un izstrādātājiem Latvijā, Dricānu vidusskolā tika organizētas tehniski radošās darbnīcas visiem skolas 1.-9.klašu izglītojamajiem. Dricānu vidusskolas skolēniem piebiedrojās arī kaimiņu skolu – Gaigalavas pamatskolas un Jaunstrūžānu pamatskolas skolēni.

        Visas dienas garumā skolēni darbojās sešās tehniski radošajās darbnīcās, kurās, paši aktīvi iesaistoties, atraktīvi izglītojās, veidoja komandas garu, attīstīja sacensību prieku un kopumā veicināja interesi par tehniskajām jomām, kas mūsdienās viennozīmīgi ir perspektīvas. Jaunāko klašu skolēniem bija iespēja izgatavot sev flaberi, atlecošās bumbiņas un kosmiskās raķetes, kuras nodarbības beigās pašrocīgi tika “palaistas kosmosā”. Vecāko klašu skolēni izgatavoja Led laternas, katapultas un mēģināja noskaidrot, kā var nopelnīt miljonu ar elektrisko spuldzīti.

    Paši nemaz nemanot un gudri izklaidējoties, skolēni darbnīcās apguva fizikas, mehānikas, ķīmijas, enerģijas un klimata pārmaiņu mācību tēmas! Viennozīmīgi šāds pasākums skolā veicināja radošu pieeju izglītībai un karjeras izvēli.

                                                                                                             Atbildīgā par projekta ieviešanu skolā I.Vilcāne

...
2017-11-30 11:51  |  Skatīts: 303x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Mācību vizīte Daugavpils zinātkāres centrā ZINOO      OTRDIEN, 17.oktobrī
 Dricānu vidusskolas 2.-6.klases skolēni ESF projekta "ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI" (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros devās MĀCĪBU  VIZĪTĒ uz zinātkāres centru ZINOO Daugavpilī.
     Mācību vizītes laikā izglītojamie piedalījās 2 mācību nodarbībās “Lielās ķīmijas noslēpumi” un “EKO mašīnu veidošana”, kā arī izmantoja visas zinātkāres centra piedāvātās iespējas un izmēģināja daudzveidīgās iekārtas.
      Mācību nodarbībā "Lielās ķīmijas noslēpumi"  izglītojamie izveidoja lavas lampu, uzzināja, vai piemīt superspējas un pārbaudīja dažādu pārtikas vielu mijiedarbību aizraujošos praktiskos uzdevumos. EKO mašīnu veidošanas nodarbībā  izglītojamajiem lika aizdomāties par to, kuras mašīnas ir videi draudzīgākās, kāpēc tās šobrīd ir kļuvušas tik populāras. Katrs uzmeistaroja savu eko mašīnu un aizbrauca tik tālu, cik spēja nodrošināt tai enerģiju.
            Gan nodarbības grupās, gan individuālā darbošanās zinātkāres centrā skolēnos raisīja lielu interesi, sajūsmu un atklāsmi par iespēju dabaszinātnes apgūt aizraujošā veidā.
                                                                              Atbildīgā par projekta ieviešanu skolā Ilona Vilcāne


...
2017-10-20 14:14  |  Skatīts: 189x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Dricānu vidusskola - vēstnieku skola


Lai veicinātu jauniešu apziņu par sevi kā Latvijas un Eiropas nozīmīgu daļu, rosinātu vēlmi izprast sabiedrībā notiekošo un radītu vēlmi līdzdarboties sabiedrības procesos, Dricānu vidusskola (Eiropas Parlamenta vēstnieks skolā) iesaistījās Eiropas Parlamenta radītā sadarbības platformā "Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas". Projektu jau veiksmīgi novērtējušas skolas sešās pilotprojekta valstīs - Francijā, Vācijā, Īrijā, Itālija, Polijā un Spānijā. 2017.gadā projektu plānots ieviest visās 28 ES dalībvalstīs. Tā mērķis ir izveidot “Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu” tīklu ar mērķi stiprināt skolēnu izpratni par Eiropas Savienību un Latviju tajā, kā arī veicinātu skolēnu līdzdalību sabiedrības procesos.
...
2017-05-02 20:30  |  Skatīts: 235x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


MĀCĪBU EKSKURSIJA


          20. aprīlī Dricānu vidusskolas 1. un 2. klase kopā ar audzinātāju un skolotāju Ilonu devās mācību ekskursijā uz Dabas izglītības centru „Rāzna”, lai piedalītos izglītojošā mācību nodarbībā „Atkritumi, to šķirošana”.
               Saulītes lutināti, baudījām Rāznas nacionālā parka skaistumu - uzkāpām skaistajā Mākoņkalna virsotnē un lūkojāmies Rāznas ezera plašumos.
             Paldies DIC "Rāzna" dabas speciālistei Regīnai par nodarbību un jauko stāstījumu!

                                                                                                                    sk. Kristīne


2017-04-27 16:00         Ieteikt draugiem       TweetMe    


Iespaidi no mācību ekskursijas. FOTO


            Vakar, 28.februārī  mēs devāmies uz Dabas izglītības centru “Rāzna” vērot dzīvnieku pēdas, viņu uzvedību, darbības pēdas utt. Nonākuši izglītības centrā savā starpā iepazināmies interesantā veidā – nosaucām savu vārdu, bet uzvārda vietā mums bija jāizvēlas dzīvnieks, kas sākas ar uzvārda sākumburtu. Reģīna Indriķe, „Rāzna” saimniece mums stāstīja par dzīvnieku mājokļiem, atstātajām pēdām, ēdienkarti. Pēc interesantām iekštelpu aktivitātēm, mēs devāmies novērot dzīvniekus dabā. Diemžēl mēs neredzējām pašus dzīvniekus, bet redzējām viņu atstātās pēdas – ligzdas, dzeņveidīgo kalumus kokos, „pārstrādātos” ābolus. Kad uzkāpām Mākoņkalnā, mums pavērās brīnišķīgs skats uz Rāznu. Mācību ekskursijā katrs uzzinājām kaut ko jaunu:
...
2017-03-01 21:42  |  Skatīts: 556x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Latviskā virtuve. FOTO


            Latviešu tautai ir gadsimtiem senas sadzīves tradīcijas, kopīga svētku svinēšana, cienasta gatavošana, ciemiņu sagaidīšana un cienāšana. Ekoskola šogad ir iesaistījusies projektā "Ēd atbildīgi", kas mudināja Dricānu vidusskolas 1.-9.klases meitenes mājturības stundās gatavot dažādus latviskos ēdienus no lauku māju labumiem. Pirms tam meitenes pētīja, ko mūsu vecmammas gatavoja, iepazinās ar daudzajām pavārgrāmatām, izrakstīja arī receptes. Ar savu veikumu cienāja arī pieaicinātos degustētājus.

...
2017-02-19 15:32  |  Skatīts: 586x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Nodarbības Swedbank skolu programmas ietvaros


          Pirmdien, 3.februārī Dricānu vidusskolā viesojās bankas eksperts, lai novadītu mācību stundas 7., 8. un 9.klasēs Swedbank skolu programmas ietvaros.
      Izglītojošo nodarbību tēma bija "Drošība e-vidē". Stundas laikā jaunieši tika aicināti diskutēt un dalīties pieredzē. Mācību mērķis bija noskaidrot pamatlikumus komunikācijai internetā, uzzināt par krāpšanās veidiem e-vidē un iespējām sevi pasargāt. Stundas beigās tika piedāvāts praktisks uzdevums. 
      Jaunieši ar interesi uzklausīja bankas ekspertu, iesaistījās aktivititātēs un ieguva vērtīgas zināšanas.
2016-02-08 16:46  |  Skatīts: 286x         Ieteikt draugiem       TweetMe    Lapa | 1 [2] |