dricanu-vidusskola: DVS--->EKO

dricanu-vidusskola: DVS--->EKO

 Latviski По русский In English

GODALGOTĀS VIETAS vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā


           Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 2017./ 2018.mācību gadā izsludināja vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursu  skolu jaunatnei “Dzimtais novads bērna acīm”.

          Šajā konkursā kopumā tika iesniegti 85 darbi dažādās vecuma grupās. Dricānu vidusskola tika pārstāvēta ar 5 darbiem.  Pirmdien, 7.maijā Izglītības pārvaldē notika apbalvošanas pasākums un meistarklase Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolā. Izvērtējot visus konkursa darbus, žūrija darbu autoriem pasniedza pateicības par piedalīšanos un diplomus par iegūtajām godalgotajām vietām.

      Patiess prieks par 11.klases skolnieci DITU DEMBOVSKU, kura par savu darbu "Mēness atspulgs Liepkalna pļavās", saņēma Rēzeknes novada pašvaldības I PAKĀPES DIPLOMU.

      Tāpat arī lepojamies ar 12.klases skolnieces VILMAS  KOLNEJAS sniegumu, kura par savu darbu "Starp Dzērvanienes pakalniem ejot"  saņēma Rēzeknes novada pašvaldības II PAKĀPES DIPLOMU.

...
Skatīts: 98x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Es mācēju danci vest.


    20. aprīlis pagājis deju zīmē, jo notika Rēzeknes un Viļānu novadu deju kolektīvu skate. Šajā skatē piedalījās arī Dricānu vidusskolas deju kolektīvi. Varam būt gandarīti un lepni par saviem dejotājiem, jo kolektīvi tika atzinīgi novērtēti un ieguva:

8.-11. klašu

...
2018-04-26 19:42  |  Skatīts: 144x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


PANĀKUMI Valsts 18.atklātajā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures OLIMPIĀDĒ un konkursā "VUOLYUDZĀNI"


        Jau tradicionāli katru gadu aprīļa beigās Rēzeknē tiek rīkots Latgales reģiona skatuves runas konkurss “Vuolyudzāni” un  atklātā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiāde. Šogad 21.aprīlī abi pasākumi notika jau astoņpadsmito reizi. Dricānu vidusskolas skolēni aktīvi piedalījās tajos un guva panākumus.

...
2018-04-26 14:56  |  Skatīts: 125x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Godalgotā vieta konkursā "Topi par meistaru 2018"


        Jau trešo gadu pēc kārtas Rēzeknes tehnikums organizē kokapstrādes tehnoloģiju konkursu"Topi par meistaru" vispārizglītojošo skolu skolēniem, lai popularizētu galdniecības profesijas, veicinātu karjeras izglītību un dotu iespēju pilnveidot prasmes kokapstrādē. Šogad konkurss tika rīkots ne tikai Rēzeknes pilsētas, bet arī Rēzeknes novada vispārizglītojošo skolu skolēniem.

...
2018-03-15 14:40  |  Skatīts: 198x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


GODALGOTĀS VIETAS Eiropas Dabaszinātņu olimpiādē


       Šogad pirmo reizi Dricānu vidusskolas pārstāvji piedalījās Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādē (EUSO), kas ir integrēta, daudznozaru uz praktiskajiem darbiem balstīta olimpiāde.

       EUSO uzdevumi ir problēmorientēti, komandas darbā balstīti, kas ļauj dalībniekiem attīstīt gan komandas prasmes, gan izaicināt sevi dabaszinātņu disciplīnās. Olimpiādē var piedalīties jaunieši līdz 17 gadu vecumam. Olimpiādes noslēguma posms katru gadu norisinās citā Eiropas Savienības valstī un no katras dalībvalsts piedalās divas komandas ar trīs dalībniekiem komandā.

...
2018-02-27 15:05  |  Skatīts: 234x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


1.VIETA SKOLĒNU RADOŠO DARBU KONKURSĀ


    Svinot valodas svētkus, 2017. gada 26. septembrī, Latviešu valodas aģentūra izsludināja RADOŠO  DARBU  KONKURSU  SKOLU  JAUNATNEI  “Kas manu tautu dara stipru”. Konkursā skolēni tika aicināti atklāt Latvijas spēka un stipruma avotus.

        Latviešu valodas aģentūras izsludinātajā konkursā piedalījās skolēni ne tikai no dažādiem Latvijas novadiem, bet arī no latviešu skoliņām pasaulē – Losandželosas Latviešu skolas, Mineapoles sv. Paulas latviešu skolas, Eiropas skolas Frankfurtē, Upsalas Valodu skolas, Ņujorkas ev. lut. draudzes pamatskolas Ņūdžersijā, Briseles 2. Eiropas skolas, Latviešu valodas tālmācības skolas Turcijā.

     Konkursa darbi tika vērtēti pēc šādiem kritērijiem: darba atbilsmes tematam; autora personiskās attieksmes un domas atklāsmes; oriģinalitātes un radoša temata risinājuma; koptas un bagātas valodas; valodiskās izpausmes radošuma; darba vizuālās kvalitātes.

     Uzvarētāju apbalvošana notika Dzimtās valodas dienas pasākumā 2018.gada 21. februārī  Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē.

    No rekordlielā iesniegto darbu skaita – astoņi simti astoņdesmit pieciem (885) darbiem – žūrijas komisija  spraigā diskusijā vērtēja un noteica labākos radošos darbus klašu grupās un zīmējumu grupā.

        Tāpēc jo īpašs prieks un lepnums visai Dricānu vidusskolas saimei ir par  mūsu 11.klases skolnieci DITU  DEMBOVSKU, kuras darbs zīmējumu grupā ieguva 1.VIETU.

    Sirsnīgi PATEICAMIES Ditai par ieguldīto darbu un vizuālās mākslas skolotājai Ivetai Dembovskai par pašaizliedzīgo darbu, sagatavojot skolēnus konkursiem un rosinot dalībai tajos!

...
2018-02-22 14:45  |  Skatīts: 519x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


SKATUVES RUNAS KONKURSS


         20.februārī notika Rēzeknes novada skolu jaunatnes SKATUVES RUNAS UN MAZO FORMU UZVEDUMU KONKURSS. Dricānu vidusskolu šajā konkursā pārstāvēja 3 dalībnieki - Laima Loreta Treikule (5.klase), Iļja Gruznovs (10.klase) un Ralfs Bokta (10.klase).

    IĻJA  GRUZNOVS ieguva Rēzeknes novada pašvaldības I pakāpes diplomu.

      21.martā IĻJA piedalījās Latvijas izglītības iestāžu skolēnu LATGALES REĢIONĀLAJĀ skatuves runas konkursā, kurš notika Rēzeknē  ARPC "Zeimuļs" un ieguva I PAKĀPES diplomu.

      RALFS BOKTA ieguva Rēzeknes novada pašvaldības II pakāpes diplomu.

      

       Paldies par piedalīšanos novada konkursā arī LAIMAI LORETAI TREIKULEI!

   Visus dalībniekus konkursam sagatavoja skolotāja Gunta Kazuševa. PALDIES par ieguldīto darbu un veiksmi Latgales reģiona skolu jaunatnes konkursā!

...
Skatīts: 158x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


GODALGOTĀ vieta novada LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS OLIMPIĀDĒ


             Janvārī notika LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS OLIMPIĀDE 11. un 12.klašu izglītojamajiem. Šogad olimpiāde pirmo reizi tika rīkota tiešsaistē.

          Rēzeknes novada pašvaldības DIPLOMU  par iegūto 3.VIETU Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiādē saņēma 12.klases skolniece  KEITIJA  KINDZULE, skolotāja Gunta Kazuševa.

     Paldies par ieguldīto darbu!

...
2018-02-13 11:12  |  Skatīts: 142x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Balsis 2018


  Gatavojoties Latvijas valsts 100gadei, apzinot un padziļinot zināšanas par sava kultūrvēsturiskā novada tautasdziesmu mantojumu, 9. februārī notika Rēzeknes un Viļānu novadu skolu jaunatnes vokālās mūzikas konkurss "Balsis".

  Dricānu vidusskolu šajā konkursā pārstāvēja divi vokālie ansambļi.

8.-12. klašu vokālais ansamblis ieguva augstāko pakāpi.

  Dalībnieki: Darja Selina, Alise Amanda Braze, Laima Loreta Treikule, Laura Saveļjeva, Ramona Trauberga, Keitija Kindzule, Daiga Troška, Katrīna Semule, Valērija Šodnaka, Milana Laizāne.

3.-7. klašu vokālais ansamblis ieguva 1. pakāpi.

  Dalībnieki: Evija Drebeinieka, Diāna Boičenko, Estere Abramova, Sabīne Trauberga, Lauma Pučeite, Eliza Fiļipova, Alise, Amanda Braze, Laima Loreta Treikule.

Paldies dziedātājām un skolotājam Jānim Veļičko par ieguldīto darbu!

 

 

 

...
2018-02-09 15:09  |  Skatīts: 291x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


GODALGOTĀ vieta novada FIZIKAS OLIMPIĀDĒ


          19.janvārī notika Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības FIZIKAS OLIMPIĀDE 9., 10., 11. un 12.klašu skolēniem. Dricānu vidusskolu šajā olimpiādē pārstāvēja trīs dalībnieki un tika iegūta arī godalgotā vieta.

                                              

          Rēzeknes novada pašvaldības DIPLOMS –   9.klases skolniekam JĀNIM  VESPERAM par iegūto 1.VIETU Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības fizikas olimpiādē, skolotājs Jānis Ikstens.

       Paldies abiem Jāņiem par labi padarīto darbu! ;)

2018-02-05 10:53  |  Skatīts: 135x         Ieteikt draugiem       TweetMe    Lapa | 1 [2] [3] [4] [5] |