dricanu-vidusskola: DVS--->EKO

dricanu-vidusskola: DVS--->EKO

 Latviski По русский In English

Realizēts vides aizsardzības fonda projekts "Vides draugiem un nedraugiem pa pēdām"


Dricānu vidusskolā laika posmā no šī gada 8.marta līdz 30.oktobrim realizēja Rēzeknes novada vides aizsardzības fonda projektu "Vides draugiem un nedraugiem pa pēdām", kura izmaksas sastādīja 2861,94 Eur.

Pateicoties Dricānu viduskolas ekopadomes vairākus gadus veiktajam pētnieciskajam darbam par  pieejamo resursu izmantošanu, tika konstatēts, ka ūdens roku mazgāšanai un papīra dvieļi netiek lietderīgi izmantoti. Projekta ietvaros tika iegādāti un uzstādīti 4 bezkontakta jaucējkrāni jeb ūdens plūsmas ierobežotāji, 2 papīra dvieļu konteineri, kas dozē papīra dvieli, kas uzstādīti pie skolas ēdnīcas. Lai rūpētos par vidi un audzinātu jauniešos atkritumu šķirošanu, skolas iekštelpās ir uzstādīti 4 lielo atkritumu konteineru komplekti (60l) un 3 mācību kabinetos konteineru komplekti (10l). Skolēni aktīvi izmanto šos konteinerus atkritumu šķirošanai. Bioloģijas, ķīmijas un dabaszinātņu stundās iegādātās iekārtas jau esam aprobējuši - noteicām vides piesārņojumu - CO

...
2018-11-29 16:52  |  Skatīts: 53x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Mūsu skola piedalās ESF projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"


Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" jeb "PuMPuRS". ESF projekts "PuMPuRS" tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12.klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4.kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

...
2018-11-12 14:30  |  Skatīts: 54x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Latvijas skolas soma.


   

     „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem.

...
2018-09-28 15:49  |  Skatīts: 68x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Dricānu vidusskola ir viena deviņām izmēģinājumskolām, kas ir iesaisītjusies ESF projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs”


 

Rēzeknes pašvaldība 2017.gada 11.septembrī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

...
Komentāri (0)  |  2017-11-08 11:46  |  Skatīts: 669x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Noslēgusies Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursa par finansējuma piešķiršanu inventāra un aprīkojuma iegādei jaunatnes projektiem 2017. gadā realizācija.


   Dricānu vidusskolas Skolēnu parlaments piedalījās un realizēja projektu ”Skolēnu parlaments – skanīgs un vienots!”. Kopējā projekta summa 510 EUR. Tika iegādāta pārnēsājamā aktīvā akustiskā sistēma, mikrofons un statīvs, kas pielāgota āra apstākļiem un uzlabos tieši āra pasākumu kvalitāti Dricānu vidusskolā. Iegādājoties šo skaņu aparatūru, skolā organizētie pasākumi kļūs vēl daudzveidīgāki un kvalitatīvāki, par ko ir liels prieks. Bet tas nav viss. Projekta ietvaros tika iegādāti arī vienādi 20 krekliņi ar attiecīgo Dricānu vidusskolas apdruku. Šos krekliņus varēs izmantot gan Skolēnu Parlamenta pārstāvji, gan skolotāji, gan arī skolēni, kuri piedalās dažādos konkursos vai aktivitātēs un pārstāv Dricānu vidusskolu, kas ļaus sajusties vienotiem Dricānu vidusskolā.

...
2017-10-16 10:28  |  Skatīts: 229x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Īstenots Rēzeknes novada pašvaldības BJSS projekts “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde fizisko aktivitāšu veicināšanai ”


Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde fizisko aktivitāšu veicināšanai” (Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000007) , kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.
...
2017-10-16 10:07  |  Skatīts: 296x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Dricānu vidusskolas dalība projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"


       
      Sākot ar 2017.gada septembriDricānu vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001).

      Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

        Galvenās aktivitātes:


1. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei – individualizētas atbalsta personāla nodarbības, praktiskās nodarbības, mācību vizītes, u.c.

2. Ilgtspējīgu alternatīvu neformālās izglītības un ārpusstundu pasākumu  nodrošināšana - inovatīvas interešu izglītības programmas (STEM jomā), tehniskās dienas, radošās darbnīcas, festivāls u.c.

3. Pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi.

    2017./2018.māc.g. 1.semestrī Dricānu vidusskolā jau tiek īstenotas praktiskās nodarbības matemātikā 1.-6.klasēm, praktiskās nodarbības matemātikā 7.-9.klasēm, praktiskās nodarbības fizikā 7.-9.klasēm, interešu izglītības nodarbības robotikā 1.-6.klasēm un multimediju pulciņš, kā arī individuālās speciālā pedagoga konsultācijas.

        17.oktobrī  projekta aktivitātēs iesaistītie 2.-6.klašu izglītojamie dosies mācību vizītē uz zinātkāres centru ZINOO Daugavpilī un 29.novembrī Dricānu vidusskolā notiks Tehniskā diena "Izmēģini, Uzzini, Aizraujies"  kopā ar SIA ASPIRED.

         Projektu plānots īstenot 2 mācību gadus.

...
Skatīts: 217x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Projekts "Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana mājturības un tehnoloģiju kabinetā". FOTO


Dricānu vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotājs J. Zapāns piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes rīkotajā konkursā par finansējuma piešķiršanu „Materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm 2016.gadā”.
Pēc projekta pieteikuma izvērtēšanas projekts tika apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izveidotajā komisijā, kura lēma par finansējuma piešķiršanu 550EUR apmērā instrumentu iegādei Dricānu vidusskolas mājturības un tehnoloģiju kabinetam.
...
2016-12-12 09:20  |  Skatīts: 702x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Vēl viens projekts realizēts. FOTO


          Dricānu vidusskolā vasaras posmā tika veiksmīgi realizēts Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda projekts „Uzskates materiālu un mācību līdzekļu iegāde vides resursu izpētes darbam un vides izglītības nodarbībām”. Projekta mērķis bija mācību procesu padarīt daudz interesantāku. Lai vieglāk izprast norises dabā un apkārtējā vidē, tika iegādāts nepieciešamais aprīkojums (3 eksakto mācību kabinetos tika izgatavotas un uzstādītas korķa tāfeles, izveidota uzskate bioloģijas kabinetā) un inventārs (kompasi, lupa-mikroskops, ūdens analīžu indikatori, meteo stacija, telūrijs).Projekta kopējā summa bija 1628,33Eur.

...
2016-11-30 19:35  |  Skatīts: 575x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Skolēnu vēstures mācīb ekskursijas maijā. FOTO


Arī šogad ar vēstures skolotājas Silvijas Laizānes pūliņiem  Monreālas latviešu sabiedriskā centra ekskursiju projektu konkursā „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” tika iegūti līdzekļi 2mācību ekskursijām.
                Kā pirmo septiņpadsmit skolēnu grupa ar skolotājām Silviju un Ivetu 19.maijā apmeklēja Daugavpili.  Pirmais apmeklējamais objekts bija Daugavpils skrošu rūpnīca. Tā ir vienīgā Austrumeiropā vēl strādājošā skrošu un renkuļu ražotne. Tad nu izzinājām nogalināšanas ieroču ražošanu no A līdz Z. Iespaidīgs bija tornis, no kura šķidrs svina lietus krīt ziepjainā akā un izveidojas nevainojamas formas lodes. Pašās beigās bija medusmaize zēniem. Šautuvē varēja katrs izšaut pa 3 šāviņiem uz visāda veida mērķiem. Grabēja konservu bundžas krītot, bet daža lode atsitienā no sienas atgriezās pie neveiksmīgā mērķētāja. Emocijas sita augsti vilni, pat šoferis nenocietās, un izmēģinājis roku bērnības dienu nodarbē.
...
2016-06-13 12:05  |  Skatīts: 559x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.Lapa | 1 [2] |