dricanu-vidusskola: DVS--->EKO

dricanu-vidusskola: DVS--->EKO

 Latviski По русский In English

Siltas zeķes un džemperi


Silto džemperu dienas kampaņa rosina sadarboties, lai mazinātu klimata pārmaiņas. Kampaņas pirmsākums meklējams 2005.gadā, kad Flandrijas reģiona Ekoskolas, Kioto protokola iedvesmotas, rīkoja pirmo Silto džemperu dienu. Tās sākotnējā ideja bija atgādināt par klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi, aicinot veikt vienkāršas ikdienas darbības – piemēram, samazināt apkures jaudu un uzvilkt siltāku džemperi, biežāk braukt ar velosipēdu, ēst vietējo pārtiku, izslēgt elektroierīces, kad tās nelietojam, un citas līdzīgas iniciatīvas. Šajā dienā izdevās Flandrijas teritorijā uzskatāmi samazināt radītos ogļskābās gāzes izmešus, kā arī veicināt skolēnu, uzņēmēju un varas iestāžu pārstāvju informētību par klimata pārmaiņu problemātiku.

Kopš 2016.gada ikgadējā kampaņā uzsvars tiek likts uz savstarpēju sadarbību arī globālā līmenī, iesaistot Ekoskolas no visas pasaules, kā arī citus dalībniekus. Silto džemperu dienu plānots izmantot kā rīku sadarbības tīklu veidošanai starp skolām, organizācijām, uzņēmumiem, pašvaldībām un pat valstu valdībām, lai kopīgi sniegtu lielāku ieguldījumu siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanā un klimata pārmaiņu novēršanā.

Mūsu skolā 16.februāris bija pasludināts par "Silto zeķu un džemperu dienu", kad visi skolēni, skolotāji un tehniskais personāls tika aicināti ierasties skolā savā siltajā džemperī un zeķēs, bet skolas telpās par 4-5 grādiem samazināja apkures sistēmu. Sākumskolas skolēni zīmēja, aplicēja, veidoja no dzijas “Mans siltais bumbuļpaklājs”, adīja uz pirkstiem šalles. Skolā radiatorus kabinetu vadītāji siltumu regulē paši, kas palīdz telpās uzturēt vienmērīgu siltumu, tā samazinot siltuma patēriņu, enerģijas taupīšanu. Šajā akcijā bija arī latviskais moments - dižošanās ar zeķu rakstiem, ar latgalisko krāsu salikumiem, mammu un vecmammu rokdarbu. Sākumskolas skolēni izteica vēlmi biežāk ļaut staigāk skolā tikai ar zeķēm.

Kādi ir klimata pārmaiņu iemesli?

Globālā sasilšanas ietekmē sākas klimata pārmaiņas.

Klimata pārmaiņas izpaužas kā palielināts mākoņu daudzums, sniega segas noturības novirzes, ūdens režīma izmaiņas.

Klimata pārmaiņas izraisa arī dabiski procesi, piemēram, Zemes plātņu tektonika, vulkāniskā aktivitāte, Saules, Zemes, okeānu un atmosfēras savstarpēja mijiedarbība, arī Saules aktivitātes maiņas. Tomēr parasti šādas klimata pārmaiņas notiek ļoti lēni – vairāku tūkstošu gadu laikā.

Patlaban klimats mainās ļoti strauji. Pēdējo 100 gadu laikā atmosfēras vidējā temperatūra Eiropā ir pieaugusi par 1 grādu, un lielākā daļa zinātnieku ir vienisprātis, ka to izraisa būtiski pieaugušais siltumnīcas efektu izraisošo gāzu daudzums atmosfērā.

Vidējā gaisa temperatūra uz Zemes paaugstinās un var runāt par globālo sasilšanu.

Lielākā daļa zinātnieku uzskata, ka klimata pārmaiņām būs pārsvarā negatīvas sekas:

 • ledāju platību samazināšanās procesam būs liela ietekme uz arktiskajām un alpīnajām ekosistēmām, saldūdens resursiem un ūdens līmeņa paaugstināšanos visā pasaulē.
 • ūdens līmenis jūrās pēdējā gadsimtā ir cēlies par 0,8 – 3 mm gadā; paredzams, ka šajā gadsimtā tas celsies 2 – 4 reizes straujāk. Tā kā ūdens temperatūra okeānā paaugstinās, tas izplešas, un rezultātā vēl vairāk paaugstinās Pasaules okeāna ūdens līmenis
 • temperatūras paaugstināšanās par vairāk nekā 2 grādiem dēļ pieaug risks, kas saistīts ar katastrofālām un neatgriezeniskām norisēm, piemēram, Grenlandes ledus slāņa izkušanu, kas, savukārt, var izraisīt strauju jūras līmeņa celšanos
 • augi un dzīvnieki ilgstošā laika periodā ir pielāgojušies noteiktiem biotopiem. Ja laikapstākļi būtiski mainās īsā laika periodā, augu un dzīvnieku sugas nepaspēj pielāgoties un var tikt izspiestas no līdzšinējā areāla
 • apdraudēti ir arī okeānu iemītnieki
 • arvien biežākie un intensīvākie karstuma viļņi apdraud vecāku un novājinātu cilvēku veselību un pat dzīvību
 • vēl viens liels drauds ir mūžīgā sasaluma atkušana
 • palielināsies dzeramā ūdens trūkums daudzos reģionos

Ko Tu vari izdarīt jau šodien?

 • Samazini atkritumu rašanos, kā arī sāc dalīto šķirošanu.
 • Nodod veco vai jau apnikušo apģērbu labdarības organizācijām.
 • Papīru izmanto atkārtoti.
 • Iepērkoties izmanto atkārtoti lietojamu somu.
 • Izvērtē iespējas taupīt elektroenerģiju! Izslēdz elektroierīces, kuras nelieto. Izmanto ekonomiskās spuldzes.
 • Parūpējies kopā ar vecākiem par savas mājas siltumizolāciju.
 • Brauc ar velosipēdu! Ne vienmēr ceļojumos vai ikdienas gaitās ir nepieciešams izmantot autotransportu. Nelieliem ceļojumiem ļoti piemērots pārvietošanās līdzeklis ir velosipēds.
 • Stādi kokus! Šobrīd visā pasaulē tiek izcirsti mežu resursi, tomēr koki spēj absorbēt ievērojamu daļu ogļskābās gāzes.

PS 10.klases zēnus nebaida vēsums - norūdījušies zēni

PS 1.klasītes bērniņiem vissiltāk

PS Galvenais, lai kājas siltas, tad arī pašam silti!

Ekopadome saka paldies par atbalstu mūsu kopīgajai atmosfērai, jo sākot ar mazumiņu varam kaut ko mainīt. Galvenais sākt ar sevi!

Foto: I.Dembovska un K.Liepiņa

2018-02-22 11:16  |  Skatīts: 277x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ