dricanu-vidusskola: DVS--->EKO

 Latviski По русский In English

2018./2019. mācību gadā skola piedāvā un īsteno sekojošas programmas


2018./2019. mācību gadā skola piedāvā un īsteno sekojošas programmas:

  • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
  •  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
  •  Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības programmu (kods 31011014);
  • Sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju, vidusskolēniem- licencētu   programmu  „Komerczinības vidusskolā”....
        Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.