dricanu-vidusskola: DVS--->EKO

 Latviski По русский In English

Jauna lasāmviela


Skolas bibliotēkā ir atvestas jaunas daiļliteratūras grāmatas. To ir pavisam nedaudz - 23 eksemplāri, bet pusaudžiem atklājas ļoti aizraujošas, piedzīvojumiem bagātas, spraigas situācijas, neparasti sižeti.


Skolas bibliotekāre

...
2018-12-07 18:01  |  Skatīts: 56x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Jaunas grāmatas. FOTOBez mācību grāmatām un metodiskās literatūras skolas bibliotēkā ir iegādātas jaunas daiļliteratūras, izziņas literatūras grāmatas skolēniem. Īpaši čakli lasītāji ir sākumskolas, kā arī 5.,6.,7.,8.kl. skolēni.
            Kā notiek grāmatu iegādes process?
...
2016-11-29 12:57  |  Skatīts: 524x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Transports bērnu grāmatās. FOTO


Skolas bibliotēkā ir daudz bērnu grāmatu. Sākumskolas skolēniem nekādas problēmas nesagādā transportlīdzekļa sameklēšana grāmatiņās, lai to uzzīmētu, skaisti izkrāsotu projektu dienas “Transports “ ietvaros un prezentētu visai skolai.

Skolas bibliotekāre

...
2016-11-29 12:37  |  Skatīts: 491x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Pārmaiņas bibliotēkā. FOTO


              Aizvadītajos divos gados lieli rekonstrukcijas un renovēšanas darbi ir skāruši arī skolas bibliotēku, ikdienas darbs ar lasītājiem, bibliotēkas krājumu, dokumentiem ir noritējis neierastos apstākļos.
...
2016-01-05 20:20  |  Skatīts: 683x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Palīdzība skolas bibliotekāram darbā ar grāmatām


Palīdzība skolas bibliotekāram darbā ar grāmatām
Dricānu vidusskolas 8.klase
Rēzeknes novads, Dricānu pagasts, Dricānu vidusskola
Piedalījās - 9 dalībnieki
Valdemārs ierosina, ka "Labo darbu nedēļā" varētu līmēt grāmatas skolas bibliotēkā. Bibliotekāre ir arī klases audzinātāja, vienojas, ka grāmatas tiks atnestas uz klasi, jo skolas renovācijas apstākļos bibliotēka skolēniem pagaidām nav pieejama, mācības uz laiku notiek KN telpās. Skolēni remontē grāmatas - līmē ar līmlenti, liek jaunieguvumiem zīmogus, numurus, līmē svītrkodus, nostiprina tos ar līmlenti, līmē trijstūrīšus vāka iekšpusē grāmatas pasītei.
...
Komentāri (0)  |  2014-10-30 13:33  |  Skatīts: 548x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Bibliotekāra palīgi


Jaunie bibliotekāra palīgi no 7.kl. veic visdažādākos darbiņus – remontē grāmatas, ieraksta numuriņus jaunieguvumos, piedalās grāmatu norakstīšanas procesā utt. Visiecienītākais darbiņš ir zīmoga likšana jaunajās grāmatās.
A.Pelše

        Ieteikt draugiem       TweetMe    


Jaunās grāmatas
Jaunās grāmatas


         Skolas renovācijas laikā, kad ierastās bibliotēkas telpas skolēniem nav iespējams apmeklēt, jaunās grāmatas „apciemo” bibliotēkas lietotājus klašu telpās. Paveicies ir 1. un  5.kl. skolēniem, jo viņi pirmie var izvēlēties jaunās grāmatas, tā kā ir visčaklākie lasītāji.
A.Pelše        Ieteikt draugiem       TweetMe    


Dricānu vidusskolas bibliotēkas izmantošanas noteikumi - kārtība


 
 1. Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas reglaments un Bibliotēkas lietošanas noteikumi.
 2. Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto   bibliotēkas pakalpojumus.
 3. Lietotājus bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu      dokumentu ar personas kodu.
  1. Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību atbilstoši  Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.
  2. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas    noteikumiem un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošanu.
  3. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.
  4. Bibliotekārie pakalpojumi tiek sniegti, pirmkārt, skolotājiem, skolēniem, tikai tad – bijušajiem audzēkņiem vai studentiem, ja ir brīvi iespieddarbu vai dokumentu eksemplāri.
...
        Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Bibliotēkas misija


Bibliotēkas misija – būt par stabilu atbalstu lietotājiem mācību un pašizglītošanās procesā

 

        Ieteikt draugiem       TweetMe