dricanu-vidusskola: DVS--->EKO

dricanu-vidusskola: DVS--->EKO

 Latviski По русский In English

Tev, Latvija!


    Novembris ir patriotisma jūtu, vīrišķības, drosmes un Latvijas mīlestības audzināšanas mēnesis.
    Šajā nedēļā biežāk pārdomājām – kas ir patriotisms, kādam jābūt patriotam? Vai tas ir moderni? Skolotāji uzdod jautājumus par to, ko tieši
...
2017-11-13 15:13  |  Skatīts: 199x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Neradi atkritumus! FOTO


Dricānu vidusskolā tāpat kā citās ekoskolas pagājušā nedēļa noritēja Starptautiskās rīcības zīmē.
        Šī nedēļa bija veltīta tēmai “Atkritumi”. Lielāks uzsvars tika likts nevis uz atkritumu šķirošanu, bet gan uz atkritumu neradīšanu vai uz atkritumu otro dzīvi.
...
2017-11-10 09:18  |  Skatīts: 206x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Dricānu vidusskola ir viena deviņām izmēģinājumskolām, kas ir iesaisītjusies ESF projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs”


 

Rēzeknes pašvaldība 2017.gada 11.septembrī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

...
Komentāri (0)  |  2017-11-08 11:46  |  Skatīts: 261x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Vairāk pienākumu, lielāka atbildības sajūta


No 1.septembra ir pagājuši divi mēneši, kopš iepriekšējie divpadsmitie savas gaitas turpina citās mācību iestādēs. Novembris ir patriotisks mēnesis, tāpēc intervija tapa ar Agiju un Mārtiņu Tutāniem.

Vidusskolu esat pabeiguši pavisam nesen. Kas ir lielākā atšķirība starp „tad” un „tagad”?

...
2017-11-05 18:00  |  Skatīts: 232x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Ekoskolas darbības plāns


Septembris
1.Pasaules labāko ziņu diena.
2.Diena bez auto.
Oktobris
...
2017-11-03 15:53  |  Skatīts: 214x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Vides novērtējums


Vides novērtējums - stiprās puses
ENERĢIJA (6.kl.) - lielu nozīmi dot tas, ka visi seko līdzi tam, lai elektrība netiktu izmantota bez lietderības.
...
2017-11-03 15:50  |  Skatīts: 171x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


EKOkodekss


2017-10-27 13:04  |  Skatīts: 152x         Ieteikt draugiem       TweetMe    


Mācību vizīte Daugavpils zinātkāres centrā ZINOO      OTRDIEN, 17.oktobrī
 Dricānu vidusskolas 2.-6.klases skolēni ESF projekta "ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI" (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros devās MĀCĪBU  VIZĪTĒ uz zinātkāres centru ZINOO Daugavpilī.
     Mācību vizītes laikā izglītojamie piedalījās 2 mācību nodarbībās “Lielās ķīmijas noslēpumi” un “EKO mašīnu veidošana”, kā arī izmantoja visas zinātkāres centra piedāvātās iespējas un izmēģināja daudzveidīgās iekārtas.
      Mācību nodarbībā "Lielās ķīmijas noslēpumi"  izglītojamie izveidoja lavas lampu, uzzināja, vai piemīt superspējas un pārbaudīja dažādu pārtikas vielu mijiedarbību aizraujošos praktiskos uzdevumos. EKO mašīnu veidošanas nodarbībā  izglītojamajiem lika aizdomāties par to, kuras mašīnas ir videi draudzīgākās, kāpēc tās šobrīd ir kļuvušas tik populāras. Katrs uzmeistaroja savu eko mašīnu un aizbrauca tik tālu, cik spēja nodrošināt tai enerģiju.
            Gan nodarbības grupās, gan individuālā darbošanās zinātkāres centrā skolēnos raisīja lielu interesi, sajūsmu un atklāsmi par iespēju dabaszinātnes apgūt aizraujošā veidā.
                                                                              Atbildīgā par projekta ieviešanu skolā Ilona Vilcāne


...
2017-10-20 14:14  |  Skatīts: 287x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


16.oktobris - Pasaules pārtikas diena. Foto


     Kopš 1981.gada 16.oktobrī ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija aicina atzīmēt Pasaules pārtikas dienu, lai aktualizētu sabiedrībā ar lauksaimniecības un pārtikas jomām saistītus izaicinājumus, motivētu pasaules iedzīvotājus sadarboties, meklējot un īstenojot risinājumus. Vairāk nekā 150 valstīs katru gadu tiek rīkoti dažādi pasākumi, kas vērš cilvēku uzmanību uz pasaules bada problēmu un rīcībām, kuras iespējams veikt visos sabiedrības līmeņos, lai nodrošinātu pārtikas drošību un pilnvērtīgu uzturu visiem pasaules iedzīvotājiem.
...
2017-10-18 11:29  |  Skatīts: 277x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Āra izglītības diena izdevusies. FOTO


Mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties būt un mācīties sadzīvot kopā...

Visā pasaulē arvien populārāka kļūst starptautiskā kustība “Āra izglītības diena” (Outdoor Classroom Day). Tajā iesaistās Ekoskolas un pārējās izglītības iestādes, kuras atbalsta mācību procesa jēgpilnu sasaistīšanu ar darbošanos ārpus iestādes telpām dabā. Tā tiek pievērsta skolēnu uzmanība  arī veselīgam  dzīvesveidam un popularizēta āra nodarbību iespēju, kā arī dota iespēja īstenot uz kompetencēm balstītu izglītību.
...
2017-10-16 14:51  |  Skatīts: 314x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.