dricanu-vidusskola: DVS--->EKO

 Latviski По русский In English

Projekta "Esi līderis!" dalībnieki 2018./2019.māc.g.


Šogad dalībai projektā “Esi līderis!” pieteikušies daudzi jauni dalībnieki. Kopumā esam 14, no tiem 9 ir jaunpienācēji. Patiess prieks, ka šie jaunieši vēlas iegūt jaunas zināšanas, praktiskas iemaņas, pārliecību par sevi – tātad veikt ieguldījumu savai nākotnei.

  1.  Skaidrīte Golubovska
...
Komentāri (0)  |  2018-12-27 12:13  |  Skatīts: 80x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Ziemassvētku pasākumi skolā


2018-12-17 13:38  |  Skatīts: 63x         Ieteikt draugiem       TweetMe    


Ziemassvētku tirdziņš


2018-12-14 14:31  |  Skatīts: 59x         Ieteikt draugiem       TweetMe    


Jauna lasāmviela


Skolas bibliotēkā ir atvestas jaunas daiļliteratūras grāmatas. To ir pavisam nedaudz - 23 eksemplāri, bet pusaudžiem atklājas ļoti aizraujošas, piedzīvojumiem bagātas, spraigas situācijas, neparasti sižeti.


Skolas bibliotekāre

...
2018-12-07 18:01  |  Skatīts: 56x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Dalība ELEKTRONIKAS DIENĀ 2018


     15.novembrī Dricānu vidusskolas  pārstāvis Daniels Kazuševs piedalījās ELEKTRONIKAS DIENĀ 2018 Rīgā.

       Jau piekto gadu pēc kārtas ELEKTRONIKAS DIENĀS pulcējas kopā interesenti no visas valsts, lai piedalītos Latvijas daudzsološāko jauno elektroniķu sacensībās, spraigās robotu cīņās un iepazītu inovatīvi jauno uzņēmumu izgudrojumus. Tāpat arī dalībniekiem visas dienas garumā tika novadītas vairākas aizraujošas radošas darbnīcas.

       Elektronikas dienu 2018 īpašāku padara fakts, ka šis mācību gads Latvijā ir pasludināts par Fizikas gadu, pievēršot papildu uzmanību fizikas mācību priekšmeta apguvei skolās. Tāpēc LIELS PALDIES mūsu fizikas skolotājam Jānim Ikstenam, kurš veicina skolēnu interesi par savu mācību priekšmetu ne tikai mācību stundās, bet arī interešu izglītības nodarbībās un ārpusstundu pasākumos!

...
Skatīts: 72x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Sasniegumi mācību priekšmetu OLIMPIĀDĒS 2018./2019.mācību gadā


        2018./2019.mācību gads sākās ar siltiem, jaukiem un rudenim nepierastiem laikapstākļiem un daudziem notikumiem - ražas laiku, patriotu mēnesi, Latvijas 100-gades svinēšanu, Ziemassvētku gaidīšanas laiku... Šis bija laiks, kad tika uzsākta dalība MĀCĪBU  OLIMPIĀDĒS. Dricānu vidusskolas skolēni 1.mācību semestrī piedalījās divās olimpiādēs - bioloģijas un angļu valodas - un  abās guva godalgotās vietas.

         Arī 2.mācību semestrī mūsu skolas skolēni piedalījās vairākās mācību olimpiādēs un arī guva godalgotās vietas.

     Rēzeknes novada pašvaldības DIPLOMI –  10.klases skolniekam JĀNIM  VESPERAM par iegūto 1.VIETU Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības bioloģijas olimpiādē 10.klasēm, skolotāja Sandra Saulīte un par iegūto 1.VIETU Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības Eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiādē 9.-10.klasēm, skolotāji Sandra Saulīte, Jānis Ikstens, Ineta Kruste.

      Jānis ir uzaicināts pārstāvēt Rēzeknes novadu bioloģijas olimpiādes valsts posmā Rīgā 23.-25.janvārī un Eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiādes 2.posmā Rīgā 16.februārī. 

      Rēzeknes novada pašvaldības DIPLOMS –  10.klases skolniekam JĀNIM  VESPERAM par iegūto ATZINĪBU Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības ķīmijas olimpiādē 10.klasēm, skolotāja Ineta Kruste.

 

     Skolēnu pavasara brīvdienās, kamēr visi atpūtās un baudīja pavasarīgos laikapstākļus, 6.klases skolniece LAIMA  LORETA  TREIKULE piektdien, 15.martā piedalījās 7. Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiādē

...
Skatīts: 160x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Radošās darbnīcas "Būvēsim sapņu māju!"


    ESF projekta 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Dricānu vidusskolā arī 2018./ 2019.mācību gadā ir ieplānotas 2 radošās darbnīcas STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika)  un vides jomā sākumskolas un pamatskolas izglītojamajiem.

    Ceturtdien, 29.novembrī sadarbībā ar Izglītības un inovāciju attīstības centra “LoDe” pārstāvēm Dricānu vidusskolā notika pirmā radošā darbnīca “Būvēsim sapņu māju” 4.-5.klašu izglītojamajiem.

     Darbnīcās izglītojamiem bija uzdevums, no otrreiz izmantojamajiem materiāliem konstruēt savu sapņu māju. Darbojoties grupās, skolēni radīja kopējus darbus, vienlaicīgi attīstot savas spējas un talantus, kā arī iegūstot zināšanas konkrētajā jomā.

   Nodarbības iesākumā radošo darbnīcu vadītājas Lolita un Elvita sniedza nelielu prezentāciju par to, kādi ir priekšnoteikumi, lai veiksmīgi uzbūvētu māju, kurā var dzīvot. Parādīja,  kādi ir arhitektūras stili un kādas mēdz būt sapņu mājas ne tikai iedomās, bet arī realitātē – pasaulē un tepat Latvijā.

    Iedvesmojoties no redzētā un dzirdētā, skolēni tika aicināti īstenot savas ieceres un uzbūvēt māju. Vairāku stundu garumā skolēni aizrautīgi darbojās, izmantojot dažnedažādākos otrreizējās pārstrādes materiālus. Jāteic, ka bērnu fantāzija un izdoma ir vienreizēja, jo rezultātā tapa krāšņas sapņu mājas! Nodarbības noslēgumā katrs prezentēja savu veikumu.

Atbildīgā par projekta ieviešanu skolā I.Vilcāne

...
Skatīts: 94x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Realizēts vides aizsardzības fonda projekts "Vides draugiem un nedraugiem pa pēdām"


Dricānu vidusskolā laika posmā no šī gada 8.marta līdz 30.oktobrim realizēja Rēzeknes novada vides aizsardzības fonda projektu "Vides draugiem un nedraugiem pa pēdām", kura izmaksas sastādīja 2861,94 Eur.

Pateicoties Dricānu viduskolas ekopadomes vairākus gadus veiktajam pētnieciskajam darbam par  pieejamo resursu izmantošanu, tika konstatēts, ka ūdens roku mazgāšanai un papīra dvieļi netiek lietderīgi izmantoti. Projekta ietvaros tika iegādāti un uzstādīti 4 bezkontakta jaucējkrāni jeb ūdens plūsmas ierobežotāji, 2 papīra dvieļu konteineri, kas dozē papīra dvieli, kas uzstādīti pie skolas ēdnīcas. Lai rūpētos par vidi un audzinātu jauniešos atkritumu šķirošanu, skolas iekštelpās ir uzstādīti 4 lielo atkritumu konteineru komplekti (60l) un 3 mācību kabinetos konteineru komplekti (10l). Skolēni aktīvi izmanto šos konteinerus atkritumu šķirošanai. Bioloģijas, ķīmijas un dabaszinātņu stundās iegādātās iekārtas jau esam aprobējuši - noteicām vides piesārņojumu - CO

...
2018-11-29 16:52  |  Skatīts: 135x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Zaļi darbi gaismu dod


Sirsnīgu paldies no Kokneses fonda par mūsu skolas dalību Likteņdārza rīkotajā sveču vākšanas konkursā, kura kulminācija ar jaunizveidoto sveču izstādīšanu un uzvarētājklašu apbalvošanu notika svētdien, 18.novembrī, Likteņdārzā. Kopumā 5.klases skolēni savāca un nodeva 9,8kg sveču atlikumu. Kā pateicību Kokneses fonds katrai skolai ir sarūpējis dāvanu vienu jaunizveidoto sveci. 

...
2018-11-23 18:37  |  Skatīts: 158x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Mūsu skola piedalās ESF projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"


Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" jeb "PuMPuRS". ESF projekts "PuMPuRS" tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12.klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4.kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

...
2018-11-12 14:30  |  Skatīts: 105x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.