dricanu-vidusskola: DVS--->EKO

dricanu-vidusskola: DVS--->EKO

 Latviski По русский In English

Mācību vizīte Daugavpils zinātkāres centrā ZINOO      OTRDIEN, 17.oktobrī
 Dricānu vidusskolas 2.-6.klases skolēni ESF projekta "ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI" (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros devās MĀCĪBU  VIZĪTĒ uz zinātkāres centru ZINOO Daugavpilī.
     Mācību vizītes laikā izglītojamie piedalījās 2 mācību nodarbībās “Lielās ķīmijas noslēpumi” un “EKO mašīnu veidošana”, kā arī izmantoja visas zinātkāres centra piedāvātās iespējas un izmēģināja daudzveidīgās iekārtas.
      Mācību nodarbībā "Lielās ķīmijas noslēpumi"  izglītojamie izveidoja lavas lampu, uzzināja, vai piemīt superspējas un pārbaudīja dažādu pārtikas vielu mijiedarbību aizraujošos praktiskos uzdevumos. EKO mašīnu veidošanas nodarbībā  izglītojamajiem lika aizdomāties par to, kuras mašīnas ir videi draudzīgākās, kāpēc tās šobrīd ir kļuvušas tik populāras. Katrs uzmeistaroja savu eko mašīnu un aizbrauca tik tālu, cik spēja nodrošināt tai enerģiju.
            Gan nodarbības grupās, gan individuālā darbošanās zinātkāres centrā skolēnos raisīja lielu interesi, sajūsmu un atklāsmi par iespēju dabaszinātnes apgūt aizraujošā veidā.
                                                                              Atbildīgā par projekta ieviešanu skolā Ilona Vilcāne


...
2017-10-20 14:14  |  Skatīts: 329x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


16.oktobris - Pasaules pārtikas diena. Foto


     Kopš 1981.gada 16.oktobrī ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija aicina atzīmēt Pasaules pārtikas dienu, lai aktualizētu sabiedrībā ar lauksaimniecības un pārtikas jomām saistītus izaicinājumus, motivētu pasaules iedzīvotājus sadarboties, meklējot un īstenojot risinājumus. Vairāk nekā 150 valstīs katru gadu tiek rīkoti dažādi pasākumi, kas vērš cilvēku uzmanību uz pasaules bada problēmu un rīcībām, kuras iespējams veikt visos sabiedrības līmeņos, lai nodrošinātu pārtikas drošību un pilnvērtīgu uzturu visiem pasaules iedzīvotājiem.
...
2017-10-18 11:29  |  Skatīts: 302x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Āra izglītības diena izdevusies. FOTO


Mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties būt un mācīties sadzīvot kopā...

Visā pasaulē arvien populārāka kļūst starptautiskā kustība “Āra izglītības diena” (Outdoor Classroom Day). Tajā iesaistās Ekoskolas un pārējās izglītības iestādes, kuras atbalsta mācību procesa jēgpilnu sasaistīšanu ar darbošanos ārpus iestādes telpām dabā. Tā tiek pievērsta skolēnu uzmanība  arī veselīgam  dzīvesveidam un popularizēta āra nodarbību iespēju, kā arī dota iespēja īstenot uz kompetencēm balstītu izglītību.
...
2017-10-16 14:51  |  Skatīts: 345x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Noslēgusies Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursa par finansējuma piešķiršanu inventāra un aprīkojuma iegādei jaunatnes projektiem 2017. gadā realizācija.


   Dricānu vidusskolas Skolēnu parlaments piedalījās un realizēja projektu ”Skolēnu parlaments – skanīgs un vienots!”. Kopējā projekta summa 510 EUR. Tika iegādāta pārnēsājamā aktīvā akustiskā sistēma, mikrofons un statīvs, kas pielāgota āra apstākļiem un uzlabos tieši āra pasākumu kvalitāti Dricānu vidusskolā. Iegādājoties šo skaņu aparatūru, skolā organizētie pasākumi kļūs vēl daudzveidīgāki un kvalitatīvāki, par ko ir liels prieks. Bet tas nav viss. Projekta ietvaros tika iegādāti arī vienādi 20 krekliņi ar attiecīgo Dricānu vidusskolas apdruku. Šos krekliņus varēs izmantot gan Skolēnu Parlamenta pārstāvji, gan skolotāji, gan arī skolēni, kuri piedalās dažādos konkursos vai aktivitātēs un pārstāv Dricānu vidusskolu, kas ļaus sajusties vienotiem Dricānu vidusskolā.

...
2017-10-16 10:28  |  Skatīts: 202x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Īstenots Rēzeknes novada pašvaldības BJSS projekts “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde fizisko aktivitāšu veicināšanai ”


Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde fizisko aktivitāšu veicināšanai” (Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000007) , kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.
...
2017-10-16 10:07  |  Skatīts: 246x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Dricānu vidusskolas dalība projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"


       
      Sākot ar 2017.gada septembriDricānu vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001).

      Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

        Galvenās aktivitātes:


1. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei – individualizētas atbalsta personāla nodarbības, praktiskās nodarbības, mācību vizītes, u.c.

2. Ilgtspējīgu alternatīvu neformālās izglītības un ārpusstundu pasākumu  nodrošināšana - inovatīvas interešu izglītības programmas (STEM jomā), tehniskās dienas, radošās darbnīcas, festivāls u.c.

3. Pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi.

    2017./2018.māc.g. 1.semestrī Dricānu vidusskolā jau tiek īstenotas praktiskās nodarbības matemātikā 1.-6.klasēm, praktiskās nodarbības matemātikā 7.-9.klasēm, praktiskās nodarbības fizikā 7.-9.klasēm, interešu izglītības nodarbības robotikā 1.-6.klasēm un multimediju pulciņš, kā arī individuālās speciālā pedagoga konsultācijas.

        17.oktobrī  projekta aktivitātēs iesaistītie 2.-6.klašu izglītojamie dosies mācību vizītē uz zinātkāres centru ZINOO Daugavpilī un 29.novembrī Dricānu vidusskolā notiks Tehniskā diena "Izmēģini, Uzzini, Aizraujies"  kopā ar SIA ASPIRED.

         Projektu plānots īstenot 2 mācību gadus.

...
Skatīts: 192x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Āra izglītības diena


12.oktobrī, tūkstošiem skolu visā pasaulē piedalīsies Āra izglītības dienā. Aicinu arī jūs - skolēnus un pedagogus  piedalīties šajā pasaules mēroga kampaņā un vadīt nodarbības dabā. Izmantojiet iespēju pavadīt dienu svaigā gaisā, radoši izmantot dabas resursus dažādu priekšmetu apguvē un vienlaikus stiprināt saikni ar apkārtējo vidi!
...
2017-10-09 14:11  |  Skatīts: 276x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Uzņemšana vidusskolas saimē


       Viena no Dricānu vidusskolas tradīcijām ir 10.klases „iesvētīšana”  vidusskolēnu kārtā. Pasākumu organizē un vada 11.klase. Šogad iesvētību tēma ir „Vidusskolas mazulīši”, tas nozīmē, ka desmitajiem atbilstoši jasaģērbjas, ko viņi arī atraktīvi, ar humoru, pašcieņu dara. Pasākums pulcē skatītājus, kuri ar aizrautību vēro notiekošo, bet desmitie godam iztur pārbaudījumus.

...
2017-10-04 15:24  |  Skatīts: 255x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Atslēga ir centība, neatlaidība ...


Septembra intervija tapusi ar 12.klases skolnieci Keitiju Kindzuli, kas sevi parādījusi kā zinošu, centīgu, muzikālu, atraktīvu, ....... cilvēku.
1.Ikvienam no mums bērnībā bija kāda profesija, kas šķita satriecoša un toreiz neiespējama. Kāda profesija aizrāva Tevi?
Agrā bērnība vēlējos būt skolotāja vai friziere, bet vēlāk plāni mainījās. Nolēmu, ka gribu kļūt par lidmašīnas pilotu, šī ideja tiešām tagad liekas satriecoša un tajā paša laikā neiespējama.
...
2017-10-03 15:10  |  Skatīts: 325x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Pievienojies...


Nākamnedēļ sāksies nu jau par ikgadēju tradīciju kļuvušās Ekoskolu Rīcības dienas. Kopš 2012. gada skolas no visas pasaules, tostarp gandrīz 200 skolas Latvijā, rīko dažāda veida un mēroga pasākumus, lai aicinātu sabiedrību pievērsties videi draudzīgākam dzīvesveidam. Šogad Ekoskolu Rīcības dienas notiks no 30. oktobra līdz 5. novembrim.
...
2017-10-01 08:18  |  Skatīts: 243x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.