dricanu-vidusskola: DVS--->EKO

dricanu-vidusskola: DVS--->EKO

 Latviski По русский In English

6.klases MEŽA EKSPEDĪCIJA


     Lai dažādotu dabaszinību apguves mācību procesu un apgūtu zināšanas par meža nozīmi un kopšanu Latvijā, 15.septembrī Dricānu vidusskolas 6.klases skolēni kopā ar skolotāju Ilonu Vilcāni  dabaszinību stundu ietvaros devās  MĀCĪBU  VIZĪTĒ uz kokaudzētavu z/s “Taudejāņi” Lendžu pagastā, kur  piedalījās mācību nodarbībās ar demonstrāciju “Meža ekspedīcija kopā ar Latvijas Valsts Meži”.

Pirms došanās ekspedīcijā skolēniem tika novadītas ievadnodarbības, veikta drošības instruktāža un atbilstoši sagatavošanās darbi.

            Ļoti paveicās, ka ekspedīcijas dienā spīdēja silta saulīte un bija tīri vasarīgi laikapstākļi! Ierodoties Taudejāņu mežā, ekspedīcijas dalībniekus sagaidīja “Latvijas Valsts Meži” pārstāvis, kurš informēja par norises gaitu un izsniedza katram speciāli sagatavotu ekspedīcijas darba burtnīcu, zīmuli un aproci.

            Ekspedīcija sastāvēja no 10 stacijām, kuras bija jāatrod, orientējoties mežā pēc speciālām norādēm. Katrā stacijā sagaidīja kāds “Latvijas Valsts Meži” darbinieks, kurš rosināja skolēnus aktīvi darboties, gūt jaunas zināšanas, prasmes un sadarboties. Katrā stacijā bija jāveic dažādi, stacijas nosaukumam atbilstoši uzdevumi:

 1. Iepazīstam meža zinātni!
 2. Skaitām kokus!
 3. Kopjam jaunaudzes!
 4. Retinām mežu!
 5. Mērām koku augstumu!
 6. Aizsargājam mežu!
 7. Atklājam koksnes produktus!
 8. Atpūšamies dabā!
 9. Būvējam zaļi!
 10. Nosakām koku vecumu!                                  

         Ekspedīcijas noslēgumā visi dalībnieki varēja baudīt pikniku. Kopumā meža ekspedīcija bija ne tikai izglītojošs un izzinošs pasākums, bet arī jauka iespēja atpūsties un nepiespiesti mācīties neierastā vidē. PALDIES “Latvijas Valsts Meži” par sagādāto iespēju un lielisko organizāciju!

Dabaszinību skolotāja Ilona Vilcāne

...
Skatīts: 165x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Kā strādā inženieri?"


          2018.gada 9.oktobrī Dricānu vidusskolā norisinājās Karjeras izglītības pasākums ( Eiropas sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001) „Kā strādā inženieri?” Pasākumā piedalījās skolēni no 1. – 4.klasēm.

...
Komentāri (0)   |   Skatīts: 109x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Kā nesabojāt savu karjeru, pirms tā ir sākusies."


 

      2018.gada 9.oktobrī, Karjeras nedēļas ietvaros, arī Dricānu vidusskolā norisinājās kārtējais karjeras izglītības pasākums (Eiropas sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001)Kā nesabojāt savu karjeru, pirms tā ir sākusies”. Pasākumā piedalījās skolēni no 7. – 9.klasēm, kā arī skolēni no projektā neiesaistītās skolas – Jaunstrūžānu pamatskolas.

...
Komentāri (0)   |   Skatīts: 60x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Latvijas skolas soma.


   

     „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem.

...
2018-09-28 15:49  |  Skatīts: 33x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Latvijas skolas soma


 

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

...
2018-09-13 15:55  |  Skatīts: 123x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Dzejas stunda


2018-09-07 15:59  |  Skatīts: 90x         Ieteikt draugiem       TweetMe    


2018./2019. mācību gada ieskaņas svinīgais pasākums


2018-08-24 14:42  |  Skatīts: 322x         Ieteikt draugiem       TweetMe    


DRICĀNU VIDUSSKOLA GAIDA SKOLĒNUS


Potenciālais Dricānu vidusskolas audzēkni!

              Aicinām Tevi iegūt kvalitatīvu izglītību mūsdienīgā, inovatīvā, radošā, sportiskā, zaļi domājošā, materiāli un tehniski nodrošinātā skolā!

Mēs piedāvājam apgūt:

 • vispārējās pamatizglītības programmu
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu;
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības programmu (12.klase);
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

 

        10.- 12. klašu skolēniem, sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību,  ir iespēja iegūt  apmaksātu “B” kategorijas autovadītāja apliecību.

        Piedāvājam iespēju dzīvot skolas internātā.

        Ar prieku uzņemsim skolēnus visās klasēs!

 

 Dokumentus var iesniegt katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 15.00

Mob.tel.: 29233625

 

Skatīts: 338x         Ieteikt draugiem       TweetMe    


FESTIVĀLS "LAIKMETU SPĒLES" Dricānu vidusskolā


      Ceturtdien, 24.maijā ESF projekta 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Dricānu vidusskolā sadarbībā ar Rēzeknes teātri “Joriks” notika festivāls “Laikmetu spēles”

        Festivāls tika organizēts kā vienas dienas pasākums Dricānu vidusskolas sākumskolas un pamatskolas izglītojamajiem ar dažādiem  sasniegumiem, ietverot sevī starpdisciplināro mācīšanos: vēsture, literatūra, mūzika, teātris. Dricānu vidusskolas 4.-8.klašu skolēniem piebiedrojās arī kaimiņu skolu – Gaigalavas pamatskolas un Audriņu pamatskolas skolēni.

     Festivāla mērķis - attīstīt sadarbības un radošās prasmes, ieverot sevī starpdisciplināru mācīšanos multidisciplinārajā jomā, aktualizējot talantu un spēju pilnveidošanu un attīstīšanu, tādējādi  iegūstot zināšanas un prasmes vēstures, literatūras, mūzikas un aktiermākslas jomā.

   Diena iesākās ar kopējo iepazīšanos, iesildīšanos un ice-breaking vingrinājumiem. Pēc tam treneri Kārlis Tols, Kārlis Derums, Elīna Zujāne un Laura Atelsone, kuri katrs bija iejutušies kādā tēlā, sadalīja visus dalībnieku 4 grupās.

      Visas dienas garumā skolēni darbojās četrās radošajās darbnīcās, kurās, paši aktīvi iesaistoties, atraktīvi izglītojās, veidoja komandas garu un attīstīja savas radošās spējas un talantus. 

...
Skatīts: 139x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.


Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Iedvesmas stunda”


2018.gada 15.maijā, Dricānu vidusskolā notika, Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001, “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs", karjeras attīstības atbalsta  pasākums „Iedvesmas stunda”.

Vidusskolas skolēnus apciemoja visiem labi pazīstamas un populāras personības no Latgales, kuras ir zināmas arī visā valstī. Viens no tiem bija

...
Komentāri (0)  |  2018-05-15 13:15  |  Skatīts: 232x         Ieteikt draugiem       TweetMe    

Lasīt tālāk.